Skip to product information
1 of 6

Mineralanalytik

Gold Saulyak gold deposit, Rakhiv Raion, Zakarpattia Oblast, Ukraine

Gold Saulyak gold deposit, Rakhiv Raion, Zakarpattia Oblast, Ukraine

Regular price $43.00 USD
Regular price Sale price $43.00 USD
Sale Sold out
Tax included.
Gold from Saulyak gold deposit, Dilove village, Rakhivskiy ore camp, Rakhiv Raion, Zakarpattia Oblast, Ukraine.

2.8 x 2.0 x 1.1 cm
View full details